رله شیشه ای  چهار کنتاکت   12DC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )
فونیکس کنتاکت
فونیکس کنتاکت

2903676

رله شیشه ای چهار کنتاکت 12DC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )

Single relay - REL-IR4/LDP- 12DC/4X21

مشخصات فنی
آمپر
6A
ولتاژ
12DC
سری
چهار کنتاکت
محصولات مرتبط
2903681

2903681

رله شیشه ای چهار کنتاکت 125DC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )

2903681

2903681

رله شیشه ای چهار کنتاکت 125DC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )

Single relay - REL-IR4/LDP-125DC/4X21


نمایش کالا remove_red_eye
2903680

2903680

رله شیشه ای چهار کنتاکت 110DC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )

2903680

2903680

رله شیشه ای چهار کنتاکت 110DC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )

Single relay - REL-IR4/LDP-110DC/4X21


نمایش کالا remove_red_eye
2903686

2903686

رله شیشه ای چهار کنتاکت 24AC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )

2903686

2903686

رله شیشه ای چهار کنتاکت 24AC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )

Single relay - REL-IR4/L- 24AC/4X21


نمایش کالا remove_red_eye
2903688

2903688

رله شیشه ای چهار کنتاکت 230AC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )

2903688

2903688

رله شیشه ای چهار کنتاکت 230AC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )

Single relay - REL-IR4/L-230AC/4X21


نمایش کالا remove_red_eye