رله شیشه ای  چهار کنتاکت  24AC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )
فونیکس کنتاکت
فونیکس کنتاکت

2903686

رله شیشه ای چهار کنتاکت 24AC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )

Single relay - REL-IR4/L- 24AC/4X21

مشخصات فنی
آمپر
6A
ولتاژ
24AC
سری
چهار کنتاکت
محصولات مرتبط
2903677

2903677

رله شیشه ای چهار کنتاکت 24DC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )

2903677

2903677

رله شیشه ای چهار کنتاکت 24DC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )

Single relay - REL-IR4/LDP- 24DC/4X21


نمایش کالا remove_red_eye
2903676

2903676

رله شیشه ای چهار کنتاکت 12DC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )

2903676

2903676

رله شیشه ای چهار کنتاکت 12DC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )

Single relay - REL-IR4/LDP- 12DC/4X21


نمایش کالا remove_red_eye
2903688

2903688

رله شیشه ای چهار کنتاکت 230AC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )

2903688

2903688

رله شیشه ای چهار کنتاکت 230AC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )

Single relay - REL-IR4/L-230AC/4X21


نمایش کالا remove_red_eye
2903680

2903680

رله شیشه ای چهار کنتاکت 110DC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )

2903680

2903680

رله شیشه ای چهار کنتاکت 110DC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )

Single relay - REL-IR4/LDP-110DC/4X21


نمایش کالا remove_red_eye